Pazartesi , Eylül 26 2022
Anasayfa / ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ ve POSTERLER

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ ve POSTERLER

1. Zalluhoğlu N, Doğan SM, Adagülü H, Kahya MC, Çaycı M. Laparoskopik Transhiatal Total Özefajektomi. 5. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (no:19) Mart 2002,İstanbul.

2. Alper SÖZÜTEK, Ahmet SEKİ, Deniz TİHAN, Uğur DUMAN, Evren DİLEKTAŞLI, Murat ÇAYCI, Fatih EROL. Endüstriyel hava Kompresörü ile oluşan barotravmaya bağlı kolon yaralanması. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

3. Evren DİLEKTAŞLI, Ahmet TAHA, Deniz TİHAN, Fatih EROL, Uğur DUMAN, Murat ÇAYCI, Nur ALPARSLAN. Klinik ve radyolojik olarak Akut Apandisit ile Akut Kolesistiti taklit eden; soliter Çekal Divertikül nekrozu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya.

4. Tihan D, Duman U, Dilektaşlı E, Çaycı M, Bayam E, Dandin Ö, Doğangün M, Doğan G. Karaciğer kisti ile karışan peritoneal mezotelyal kistin laparoskopik olarak en blok eksizyonu: Olgu sunumu. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013, Bodrum.

5. Tihan D, Çaycı M, Dilektaşlı E, Duman U, Erol F, Bayam E, Taha A, Çantay H.

Pankreas kistik neoplazilerinde laparoskopik distal pankreatektomi: İlk iki olgumuzun irdelenmesi. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013, Bodrum.

6. Çaycı M, Tihan D, Bayam E, Dilektaşlı E, Duman U, Demirci N, Pekel Ö. Tip 1 karaciğer kist hidatiklerine döner bıçaklı aspiratör kullanılmaksızın laparoskopik yaklaşım. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2-6 Ekim 2013, Bodrum.

7. Çaycı M, Duman U, Tihan DN, Dilektaşlı E, Bayam E, Çantay H, Dandin Ö. Transanal yaklaşım ile rektumdan yüksek dereceli displazi alanları içeren dev tübülövillöz adenom eksizyonu – olgu sunumu ve kısa literatür tartışması. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya

8. Tihan DN, Duman U, Erol FM, Dilektaşlı E, Çaycı M, Bayam E, Mercan E, Eroler E, Doğangün M. Kolonoskopi uygulanan hastalarda gelişen kolon perforasyonlarının ve ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkan akut batın kliniğinin literatür eşliğinde değerlendirilmesi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya

9. Çaycı M, Tihan DN, Dilektaşlı E, Duman U, Erol FM, Eroler E, Güler K, Taha A, Doğangün M. Akut appendisitlerde ameliyat sonrası histopatolojik incelemenin önemi. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya

10. Tihan DN, Duman U, Çaycı M, Erol FM, Bayam E, Mercan E, Alparslan-Yümün N, Özgün Y. İntraoperatif insidental saptanan lenfoma nedeniyle hemikolektomi uygulanan inguinal herni vakası. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013, Antalya

11. Dilektaşlı E, Alparslan N, Çaycı HM, İnal A, Tihan ND, Erol MF. Omentumda parçalanmış halde bulunan yutulmuş iğne: Nadir bir yabancı cisim vakası.

19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

12. Tihan DN, Çaycı M, Duman U, Dilektaşlı E, Bayam E, Erol FM, Doğangün M.

Erişkin aganglionik megakolona bağlı kronik konstipasyonda rezeksiyon ve iki aşamalı koloanal anastomoz ile tedavi: Turnbull-Cutait ameliyatı olgu sunumu.

19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.

13. Erol FM, Tihan DN, Çaycı M, Duman U, Dilektaşlı E, Doğan G, Taha A, Güler K.

İnsidental pnömatozis intestinalis: Olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya

14. Duman U, Dandin Ö, Tihan DN, Güler K, Bayam E, Çaycı M, Erol FM, Dilektaşlı E. Laparoskopik kolesistektomi uygulanan safra kesesi duplikasyonu: Olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya

15. Tihan DN, Taha A, Duman U, Dilektaşlı E, Çaycı M, Bayam E, Erol FM, Dandin Ö, Özgün Y. Karaciğerde kitle: Kombine hepatoselüler karsinom ve kolanjiokarsinom. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya

16. Dilektaşlı E, Demirci N, Erol MF, Bayam ME, Tihan D, Çaycı HM. Safra kesesi ve koledok taşlarının tek aşamalı tedavisi: Kombine endoskopik ve laparoskopik teknik. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya

17- Deniz Necdet Tihan, Uğur Duman, Muhammed Doğangün, Gözde Doğan, Murat Hacı Çaycı. Rektum Posteriorunda Kitle: Mezotelyal Kist-Olgu Sunumu. 15.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.

18. Deniz Necdet Tihan, Murat Hacı Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Emrah Mehmet Bayam, Hasan Çantay. Mezorektum Yerleşimli Sarkom: Nadir Bir Kronik Konstipasyon Nedeni. 15.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.

19. Deniz Necdet Tihan, Murat Hacı Çaycı, Fatih Mehmet Erol, Kazım Şenol, Abdullah İnal, Uğur Duman, Evren Dilektaşlı, Özgür Dandin. Abdominoperineal Rezeksiyon Uygulanan Hastada Uç kolostomide gelişen Adenokanser: Nüks mü yoksa Tesbit Edilememiş Senkron Tümör mü?. 15.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.

​_20- Deniz Necdet Tihan, Murat Hacı Çaycı, Fatih Mehmet Erol, Emrah Mehmet Bayam, Abdullah İnal, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Muhammed Doğangün, Hasan Çantay. Sleeve Gastrektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Subkapsüller Karaciğer Absesi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.

21- Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Mehmet Akif Türkoğlu,

Muhammed Doğangün, Harun Sır. Spontan özefagus perforasyonunda

alternatif bir yaklaşım: Eş zamanlı laparoskopi ve stent uygulanması. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi-3.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2015,Afyon.

22- Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Mehmet Akif Türkoğlu,

Hasan Çantay, Gözde Doğan, Evren Dilektaşlı. Bariyatrik Girişimlerde Deneyimimiz. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi-3.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2015,Afyon.

23- Evren Dilektaşlı, Deniz Necdet Tihan, Burak Deveci, Uğur Duman, Murat Hacı Çaycı, Emrah Mehmet Bayam, Eren Demirbaş. Sarılık ile prezante olan, çoklu organ tutulumlu GİS Lenfoma olgu sunumu. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

24. Deniz Necdet Tihan, Murat Hacı Çaycı, Abdullah İnal, Umut Eren Erdoğdu, Fatih Mehmet Erol, Kazım Şenol, Uğur Duman, Harun Sır, Özgür Dandin. Laparoskopik kolesistektomi sonrası erken postop​_eratif kesi fıtığı nedeniyle gelişen ince barsak inkarserasyonu. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.

25. Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Mehmet Akif Türkoğlu, Muhammed Doğangün, Gözde Doğan, Hasan Çantay. Bariatrik Cerrahi Öncesi Kilo Değişimi: Postoperatif Klinik Önemi Var mı?. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 19-22 Kasım 2015, Antalya.

26- Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Mehmet Akif Türkoğlu, Hasan Çantay, Gözde Doğan, Muhammed Doğangün. Morbid Obezite ve Helikobacter Pylori. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 19-22 Kasım 2015, Antalya.

27- Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Hakan Demirci, Aykut Ardıç, Nevruz Yıldırım Topak, İbrahim Taymur. Effect of health literacy on help-seeking behavior in morbidly obese patients agreeing to bariatric surgery. 14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi-5.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1st Euroasian Gastroenterological Association Symposium, 5-8 Nisan 2017, Antalya.

28- Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Hasan Çantay, Süleyman Orman, Mustafa Akar, Hakan Demirci. Gastric Cancer Surgery: Are We Late in the Diagnosis and Treatment?. 14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi-5.Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1st Euroasian Gastroenterological Association Symposium, 5-8 Nisan 2017, Antalya.

29. Ersin Budak, İbrahim Taymur, Sinay Önen, Bilgen Biçer

Kanat, Hacı Murat Çaycı, Evren Dilektaşlı, Selin Özcan. Morbid obez kadınlarda görsel bilişsel yetenekler ve psikopatolojık özellikler bariatrik cerrahı ameliyatı sonrası bir yıllık izlem sonuçları. 52. ulusal psikiyatri kongresi, 16-20 Kasım 2016, Antalya

Call Now ButtonRandevu almak için tıklayın